Hệ thống quản lý dữ liệu trong một doanh nghiệp là rất quan trọng. Đối với một doanh nghiệp, quản lí dữ liệu, hoạt động kinh doanh cần phải có một hệ thống quản lý chặt chẽ, hợp lí, bảo mật. Chính vì vậy, với BamBoo việc theo dõi thay đổi dữ liệu trong doanh nghiệp sẽ được theo dõi sát sao, kỹ càng, chặt chẽ.

Trong môi trường doanh nghiệp đa ngành nghề với số lượng nhân viên lớn. Thì việc quản lý càng khó có thể làm bằng cách quản lý thủ công. BamBoo sẽ là công cụ xem xét, theo dõi thay đổi dữ liệu của doanh nghiệp. Một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

BamBoo dễ truy vết đến nguồn gốc của dữ liệu

  • Truy vết nguồn gốc phát sinh dữ liệu trực tiếp từ màn hình báo cáo
  • Tất cả dữ liệu được liên kết từ nguồn gốc đến kết quả trên báo cáo. Bạn hoàn toàn có thể truy cập vào nguồn dữ liệu phát sinh và chỉnh sửa dữ liệu mà không cần phải thoát khỏi màn hình báo cáo.
  • Kiểm tra được người dùng nào đã nhập và chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu không qua lịch sử truy cập.

BamBoo dễ dàng xác định dữ liệu đã nhập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu

  • Dễ dàng xem lịch sử của từng ID người dùng truy cập dữ liệu
  • Xem ngày tạo, tác giả, ngày chỉnh sửa hoặc ngày xóa của từng chứng từ.
  • Các lựa chọn khôi phục dữ liệu cho phép lấy lại dữ liệu đã xóa

BamBoo kiểm soát việc chỉnh sửa và xóa trong vấn đề quản lí dữ liệu. Để đảm bảo dữ liệu được chốt sổ

  • Bạn có thể thiết lập giới hạn để chặn người dùng nhập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu trước một ngày ấn dịnh
  • Dữ liệu không bị ảnh hưởng, bạn có thể tiếp tục truy cập và xem các dữ liệu trước ngày giới hạn
  • Dễ dàng áp dụng giới hạn đến các số liệu như báo cáo tài chính và các chứng từ.

Trên đây là tính năng thay dõi thay đổi dữ liệu của bamboo ERP. Chúc các bạn thành công với BamBoo.