BamBoo là hệ thống xử lý dữ liệu an toàn, bảo mật cho doanh nghiệp. Sử dụng BamBoo hệ thống xử lí số liệu nhanh chóng, sao lưu dự phòng dữ liệu, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tối đa thời gian lao động, tăng năng suất cho doanh nghiệp. Bamboo với hệ thống bảo mât cao, doanh nghiệp bạn có thể hoàn toàn yên tâm với mọi trường hợp xảy ra. BamBoo luôn đề phòng những rủi ro, bất trắc xảy ra. Sao lưu dự phòng dữ liệu à một trong những phương pháp bamboo tăng tính an toàn cho dữ liệu.

Dữ liệu lưu trên Bamboo ERP được lưu trữ an toàn. Tính năng sao lưu dự phòng dữ liệu sẽ đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu doanh nghiệp bạn.

Bamboo sao lưu dự phòng dữ liệu là giải pháp toàn diện

  • Dữ liệu nhập vào ERP sẽ được lưu trữ trong thành nhiều bản khác nhau vào mỗi ngày.
  • Bạn có thể kiểm tra thời gian ưu trên từng dữ liệu khi được nhập, chỉnh sửa và xóa.
  • Khoảng thời gian sao lưu là từ khi bắt đầu sử dụng cho đến thời điểm sao lưu
  • Tất cả dữ liệu trên bamboo ERP được sao lưu mỗi ngày.

Bamboo có thể tự tạo ra các bản sao lưu nếu cần thiết

  • Bạn tải các dữ liệu đã nhập về bằng cách xuất thành file Excel theo một khoảng thời gian cụ thể. Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Các dữ liệu đã xuất thường được dùng để tạo thành các bản sao lưu riêng của bạ. Lưu trữ dữ liệu hay chuyển dữ liệu sang các hệ thống khác.

Bamboo luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn. Luôn luôn xử lý mọi hạn chế của phần mềm để doanh nghiệp bạn có được hệ thống quản lý cao cấp, bảo mật, chúc các bạn thành công.