Phần mềm BamBoo là công cụ hỗ trợ đắc lực cho mỗi doanh nghiệp. BamBooluôn là phần mềm xử lý dữ liệu nhanh, an toàn, bảo mật. Bamboo là sự lựa chọn thông minh, hợp lí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mỗi doanh nghiệp, việc quản lý công việc, thông báo công việc nhanh, đúng thời điểm là rất cần thiết. Và dành cho việc ra quyết định đúng thời điểm, sự phát sinh, chuyển giao, ra quyết định hoàn thành nhanh chóng, bất cứ thời điểm nào thì đã có BamBoo. BamBoo quản lý công việc, thông báo công việc nhanh, đúng thời điểm.

Bamboo quản lý công việc, thông báo công việc nhanh

  • Các thông báo có khả năng gửi phản hồi nhanh đến người ra quyết định và các nhân viên kinh doanh.
  • Khi thiết lập một lịch hẹn, phê duyệt điện tử hoặc tạo ra bài viết mới. Bạn có thể thông báo đến cho các thành viên liên quan.
  • Chức năng sổ liên kết cho phép bạn xem ngay tin nhắn và thông báo bảng tin.

Bamboo có thể gửi thông báo tự động đến liên hệ được chỉ định

  • Khi một giao dịch được lưu, thông báo sẽ gửi đến người chỉ định giúp quản lý và kiểm soát doanh nghiệp hiệu quả.
  • Nếu bạn dùng một hệ thống đặt hàng trực tuyến, bạn có thể nhận thông báo theo đúng thời gian thực khi khách đặt hàng.

Bamboo với tính năng thông báo trên di động

  • BamBoo quản lý công việc, thông báo công việc trên di động, bạn có thể xem hoạt động của doanh nghiệp mình bất cứ ở đâu.
  • Các bạn nhận thông báo trên thiết bị di động thông qua tính năng đẩy tin nhắn thông báo
  • Tính năng tin nhắn sẵn có trên ứng dụng di động cho phép tham gia thảo luận công việc với nhóm từ xa

Phần mềm BamBoo luôn hỗ trợ bạn mọi lúc, mọi nơi. Chúc các bạn thành công. Thank You!!!