Phần mềm quản lý BamBoo là hệ thống phần mềm xử lý cao không giới hạn người dùng. BamBoo là phần mềm phổ biến nhất hiện nay góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp rất cao. BamBoo giúp toàn bộ nhân viên có thể sử dụng trên một phần mềm và chia sẻ công việc

BamBoo giúp quý khách không còn phải lo lắng về vấn đề chi phí phát sinh thêm. Khi quý khách hang yêu cầu thêm các tài khoản truy cập vào hệ thống ERP. Chi phí phát sinh thêm chỉ áp dụng cho một số tính năng nâng cao.

BamBoo không giới hạn người dùng.

  • Doanh nghiệp có thể thêm nhiều nhân viên truy cập vào hệ thống. Mà không phát sinh thêm các chi phí nào.
  • Khi tạo thêm các tài khoản cho nhân viên. Thì nhân viên đó có thể truy cập vào hệ thống và sử dụng ngay lập tức. Chỉ có ID quản lý có thể thêm hoặc xóa ID người dùng nhanh chóng và bất cứ lúc nào. Điều này giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ các nhân viên của mình.

BamBoo thiết lập các lựa chọn truy cập theo phân quyền người sử dụng

  • ID chủ của công ty có thể xác định quyền hạn và các mục cho phếp truy cập của các nhân viên qua tính năng thời gian hạn chế truy cập vào địa chỉ IP.
  • Thiết lập địa chỉ IP có thể truy cập theo từng người sử dụng để xác nhận chỉ có những vị trí nhất định mới có thể truy cập ERP
  • ID chủ có thể kiểm soát từng người dùng với thiết lậ tự đăng xuất khi không sử dụng trong một khoảng thời gian

BamBoo cụ thể hóa giới hạn sử dụng từng người

  • Bạn có thể phân quyền phòng ban, kho, mặt hàng và các tài khoản theo từng ID người dùng
  • Dễ dàng giới hạn thông tin và hạn chế truy cập theo cửa hàng hoặc theo nhân viên kinh doanh

BamBoo với khả năng không giới hạn người dùng cho phép người quản lý dễ dàng hiểu rõ hơn vị trí và tình hình kinh doanh của công ty mình.

  • Cấp quyền truy cập để xem, nhập, chỉnh sửa, xóa, thêm dữ liệu theo từng ID
  • Bạn có thể gán các đặc quyền cho một nhóm người dùng theo loại công việc, lĩnh vực, phòng ban.