1. Cơ sở dữ liệu SQL là gì?

Cơ sở dữ liệu SQL là viết tắt của Structured Query Language. Đây là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ kiệu trong một hệ thống quan rlys cơ sở dữ liệu quan hệ. Cơ sở dữ liệu SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng để tạo, xóa, lấy các hàng, sửa đổi các hàng,..trong cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu SQL cần thiết để tạo cơ sở dữ biệu, bảng và view mới. Dùng nó để chèn các bản ghi vào trong một cơ sở dữ liệu. Dùng nó để xóa các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu. Hay dùng nó để lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu.

 1. Chức năng cơ sở dữ liệu SQL của BamBoo

 • Truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, sử dụng bằng các lệnh
 • Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS
 • Cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một DATABASE và thao tác nó khi cần
 • Cho phép người dùng tạo và xóa Database và bảng
 • Cho phép người dùng tạo view, procedure, hàm trong một Database
 • Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view

Và BamBoo sử dụng cơ sở dữ liệu dựa trên ngôn ngữ chuẩn SQL. Sử dụng BamBoo là một quyết định sáng suốt, đúng thời điểm để góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp bạn. Vậy nên quyết định phải được đưa ra dựa trên cơ sở dữ liệu mới nhất. Mà toàn thể nhân viên đã được chia sẻ qua một hệ thống trực tuyến với số liệu cập nhật nhanh, mới nhất.

 • BamBoo thích nghi nhanh, dùng theo thời gian thực
 • Với BamBoo, người sử dụng có thể áp dụng, tối ưu các tính năng có sẵn.
 • Hầu hết tính năng của BamBoo đều dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn sẵn sàng để sử dụng.
 • BamBoo quản lý và tích hợp quy trình công việc qua internet
 • Chỉ cần có internet, bạn đã có thể sử dụng mà không cần cài đặt thêm bất cứ cái gì. Rất thuận tiện cho việc sử dụng và vận hành.
 • Bạn có thể chia sẻ công việc theo thời gian thực tại mọi nơi
 • BamBoo dễ dàng truy cập qua máy tính và thiết bị di động thông minh.
 • Sử dụng BamBoo không cần lo lắng về sao lưu dữ liệu và bảo mật
 • Tất cả các dữ liệu được lưu trữ an toàn, bảo mật tại các máy chủ của BamBoo
 • Dữ liệu không bị mất, bị đánh cắp từ máy tính cá nhân hoặc bị nhiễm virus, mã độc.
 • Truy cập phần mềm qua internet, bạn có thể sử dụng BamBoo bất cứ đâu.