BAMBOO là phần mềm hữu ích với kế toán hiện nay, tính năng phần mềm Bamboo có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Như hình thức quản lý sản xuất, quản lý hàng tồn kho, quản lý về bán hàng, quản lý tiền lương hay cho kế toán. Hỗ trợ cho công việc và hiệu quả kinh doanh của bạn đạt hiệu quả ở mức tốt nhất.

Đáp ứng được hết các yêu cầu của doanh nghiệp với tính năng phần mềm Bamboo:

Chúng tôi sáng tạo ra BAMBOO, một phần mềm có tất cả các công cụ mà bạn cần. Đầy đủ các tính năng cho bạn sự hài lòng khi sử dụng, thao tác.

  • Tính năng phần mềm Bamboo đáp ứng được những gì doanh nghiệp cần để quản lý hoạt động kinh doanh. Các hoạt động trong sản xuất, trong phân phối các dịch vụ. Thực hiện các công việc phi lợi nhuận và một số loại hình khác.
  • Cấu hình được thiết kế, cài đặt và dễ dàng trong khi sử dụng. Tối ưu được các tính năng phần mềm Bamboo một cách đơn giản nhất.
  • Tạo ra các được các loại giao dịch, thuận tiện với các trường để nhập thông tin nhanh, chính xác. Cho các kết quả lưu trữ, in và ghi nhớ không giới hạn theo như kế hoạch của doanh nghiệp.
  • Không tốn các chi phí khởi tạo cũng như triển khai sử dụng.

BAMBOO là bạn đồng hành với doanh nghiệp mãi mãi.

Được cài đặt và thiết kế để mang lại nhiều lợi ích nhất cho khách hàng. BamBoo cho phép các bạn sử dụng BamBoo đến sau 10 năm:

  • Các bạn đóng góp ý kiến yêu cầu các tính năng phần mềm Bamboo mới nhất. Sau đó chúng tôi sẽ trả lời về những ý kiến của các bạn. Những cuộc họp hằng tuần của chúng tôi sẽ tổng kết, tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng.
  • Bản nâng cấp phần mềm BamBoo miễn phí được chúng tôi tiến hành thực hiện mỗi tuần. Nhằm để đáp ứng một cách nhanh chóng về sự thay đổi theo yêu cầu của môi trường quản lý doanh nghiệp.
  • Các gói cập nhật phiên bản mới nhất đúng theo các quy định về luật ban hành. Và áp dụng theo các quy định luật thuế được thay đổi thường xuyên sẽ giúp các bạn quản lý doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn.

BAMBOO với các tính năng đầy đủ, giá cả phải chăng, nền tảng web phát triển. Không giới hạn người dùng, báo cáo tùy chỉnh, tối ưu hóa sử dụng và màn hình nhấp, sao lưu sự phòng dữ liệu, quản lsy nhiều địa điểm,… Tất cả tính năng phần mềm Bamboo chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.