BAMBOO – hệ thống phần mềm được nâng cấp theo định kỳ, báo cáo tùy chỉnh linh hoạt theo từng tuần. ERP luôn cập nhật, nâng cấp những phiên bản mới nhất, có những tính năng mới nhất, cao nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người dùng. Không chỉ thế BAMBOO còn có thể báo cáo tùy chỉnh linh hoạt.

Nhiều công ty chọn sử dụng những phần mềm khác ngoài BAMBOO để rồi tăng gập đôi công việc mình phải làm. Họ phải vào EXCEL để hợp nhất một lần nữa các báo cáo đó. Riêng BAMBOO chỉ một lần là có ngay báo cáo. Với công cụ nâng cao, người dùng có thể viết báo cáo tùy chỉnh linh hoạt. Giúp người dùng hạn chế, tiết kiệm thời gian làm việc của mình, mà còn có kết quả chính xác nhất.

BAMBOO có báo cáo tùy chỉnh linh hoạt

  • BAMBOO chúng tôi cung cấp các lựa chọn in báo cáo và các loại báo cáo để bạn nhanh chóng lấy ra dữ liệu mình cần.
  • Mỗi báo cáo, BAMBOO có thể tạo đến 50 mẫu khác nhau
  • Các báo cáo tùy chỉnh linh hoạt, cung cấp các điều kiện tìm kiếm để lọc thông tin và tạo ra bộ dữ liệu chuyên biệt.

BAMBOO phân quyền xem báo cáo cho từng người sử dụng

  • Bạn có thể phân quyền để xem các mẫ báo cáo cho từng ID
  • Bạn có thể ngăn chặn các thông tin mật bị tiết lộ ra ngoài bằng cách ngăn truy cập cho một số báo cáo mật nhất định

Chỉ cần bạn sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu BAMBOO, doanh nghiệp bạn như đã bước đầu thành công với hệ thống quản lý, làm việc chặt chẽ nhất. BAMBOO báo cáo tùy chỉnh linh hoạt là công cụ hỗ trợ đắc lực của doanh nghiệp bạn.