Bạn vẫn còn dùng email hoặc giấy để giao tiếp nội bộ trong doanh nghiệp?
Đừng lãng phí thời gian và giấy nữa
Hãy để môi trường làm việc hiệu quả hơn. Chỉ có tại Quản Lý Văn Phòng của BAMBOO.
Đa dạng Tính Năng giúp phối hợp làm việc

Không cần dùng email hay tin nhắn nữa.

 

Những tính năng cho Quản Lý Công Việc và Báo Cáo.
Bạn có thể quản lý doanh nghiệp thật hiệu vào bất cứ thời
điểm nào và ở bất cứ nơi đâu với Quản Lý Văn Phòng của BAMBOO.

Phê Duyệt Điện Tử

Sử dụng Hệ Thống Phê Duyệt Trực Tuyến, Bạn có thể ngăn ngừa bỏ sót phê duyệt mất tài liệu quan trọng tạm hoãn vì sự vắng mặt của người duyệt.

Bảng Thông Báo

Thông báo, báo cáo và chia sẻ quá trình làm việc một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Quản Lý Dự Án

Quản lý Dự Án và các nhiệm vụ phụ hiệu quả.

Chia Sẻ Nhiệm Vụ Theo Thời Gian Thực

Bạn cần chia sẻ thông tin
với nhân viên ở ngoài?

 

Bạn có thể chia sẻ thông tin nhanh chóng
với các tính năng thông báo đa dạng.

Quản Lý Lịch Công Tác

Chia sẻ lịch công tac của bạn cùng nhau để xắp xếp nhiệm vụ làm việc thêm hiệu quả

Lưu Trữ Tệp Tin

Hãy lưu trữ những tài nguyên liên quan đến công việc trực tuyến và bạn có thể chia sẻ và quản lý nhanh và tốt hơn

Không chỉ là một Phần Mềm Quản Lý Văn Phòng
Đừng để công ty chạy theo phần mềm.
Mà hãy để phần mềm chạy theo công ty.

Bảng góc cá nhân

một bảng làm việc cụ thểđể quản lý công việc của bạn? bạn có thể tùy chỉnh các bảng làm việc để phù hợp với yêu cầu mà không tốn bất cứ phụ phí nào

Quản Lý Khách Hàng
(CRM)

Không chỉ Quản Lý Văn Phòng Mà còn là Quản Lý Khách Hàng. Chia sẻ Thông tin cuả Khách Hàng và lịch sử Bán Hàng.

Quản Lý Thời Gian
Chấm Công

Không chỉ là ghi nhận thời gian vào làm và tăng ca. Bạn có thể liên kết phân hệ Bảng Lương để tính lương

Phần mềm Quản Lý Công Việc có khả năng
chứa đựng tất cả mọi thứ của doanh nghiệp
Chỉ duy nhất phần mềm có thể kết nối ERP và Quản Lý Văn Phòng.
BAMBOO – Hệ thống được các nhà quản lý khuyên dùng
Tối ưu hiệu quả bằng cách kết nối với ERP
Để xử lý một thanh toán,
cần bao nhiêu phiếu và chứng từ?