Các phương pháp tính giá thành (5): phương pháp tính giá phân bước

Trong thời kì công nghiệp hóa như vậy, các công ty, doanh nghiệp ra sức rút ngắn có bước làm quy trình. Không còn theo kiểu thủ công, chậm chạp mà hoàn toàn sử dụng công nghệ tiên tiến. Vì thế họ nghĩ đến việc sử dụng dụng đến phương pháp tính giá phân bước. Phương pháp tính giá phân bước được áp dụng đối với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ chế biến phức tạp. Kiểu liên tục tức là trải qua nhiều phân xưởng hoặc qua nhiều công đoạn.

* Đặc điểm quy trình công nghệ chế biến liên tục áp dụng phương pháp tính giá phân bước.

-Để sản xuất ra 1 loại sản phẩm phải qua nhiều giai đoạn công nghệ chế biến (Phân xưởng). Mỗi bước công nghệ (Mỗi phân xưởng) tạo ra nữa thành phẩm (Bán thành phẩm). Nửa thành phẩm của giai đoạn trước (Phân xưởng trước) là đối tượng chế biến của giai đoạn sau (Phân xưởng sau) => Giai đoạn cuối cùng (Phân xưởng cuối cùng) tạo thành phẩm.
-Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các phân xưởng (Từng giai đoạn). Đối tượng áp dụng phương pháp tính giá phân bước là thành phẩm ở giai đoạn cuối. Hoặc nửa thành phẩm ở từng giai đoạn và thành phẩm ở giai đoạn cuối.

*Phương pháp tính giá phân bước được chia thành:

– Cách thứ 1: Phương pháp tính giá phân bước có tính giá thành nữa sản phẩm.
– Cách thứ 2: Phương pháp tính giá phân bước không tính giá thành nữa sản phẩm.

Phương pháp tính giá phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm.

+ Phương pháp này được áp dụng: Khi Doanh nghiệp có nhu cầu bán nữa thành phẩm ra ngoài. Hoặc có nhu cầu hạch toán nội bộ cao giữa các phân xưởng. Các bộ phận trong Doanh nghiệp. Đòi hỏi phải xác định giá thành nửa thành phẩm trước khi xác định giá thành thành phẩm.

+ Các bước tính giá thành theo phương pháp tính giá phân bước. Có tính giá thành NỬA THÀNH PHẨM:
Bước 1: Đánh giá sản phẩm dở dang của NỬA THÀNH PHẨM phân xưởng 1 (Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên).

Các bạn có thể theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Hoặc theo phương pháp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và các loại chi phí như sau:

+ 1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

+ 2.Chi phí nhân công trực tiếp

+ 3.Chi phí sản xuất chung

Bước 2:Tính trị giá NỬA THÀNH PHẨM CỦA phân xưởng 1 (Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên).

=Trị giá chi phí SXKD dở dang đầu kỳ của Phân xưởng 1(Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên) TK 154. Chi phí phát sinh của phân xưởng 1(Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên) TK 154. Chi phí SXKD dở dang của phân xưởng 1(Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên) TK 154

Bước 3: Tính ra được giá thành của NỬA THÀNH PHẨM phân xưởng 1 Giai đoạn 1, giai đoạn đầu tiên).
=Bước 2 (Trị giá NỬA THÀNH PHẨM của phân xưởng 1 (Giai đoạn 1)/ Số lượng NỬA THÀNH PHẨM hoàn thành của phân xưởng 1

* Giả sử một quy trình sản xuất chế biến liên tục gồm n giai đoạn (n phân xưởng). Có thể mô tả quá trình kết chuyển chi phí theo sơ đồ:

 tính giá thành phân bước

Như vậy, các bạn có thể thấy rằng việc sử dụng phương pháp tính giá phân bước là không hề quá khó khăn. Đối với các bạn đã học và nắm rõ các phương pháp trước đó. Nhờ có phương pháp tính giá phân bước mà các công ty, doanh nghiệp đã rút ngắn thời gian sản xuất các loại sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.