Đơn Mua Hàng không nên là một bản nháp.

Có một đơn hàng khẩn bị trì hoãn bởi vì do tính lượng tồn kho không chính xác?

Hãy sử dụng công cụ ước tính để giúp bạn dự đoán lượng thiếu hụt

Tự động tính số lượng cần thiết dựa trên mức tồn kho tối thiểu.

Mất quá nhiều thời gian để kiểm tra tồn kho của từng mặt hàng? Với mức tồn kho tối thiểu, bạn có thể tính ra số lượng mua hàng khuyến nghị và vì thế bạn có thể tạo ra đơn hàng đã được tính dựa trên số dư tồn kho hiện tại và số dư tồn kho tối thiểu.

Tự động tính số lượng nguyên vật liệu dựa trên số thành phẩm cần sản xuất.

Đơn bán hàng có thể chi ra số lượng cần sản xuất nhưng thành phần cấu thành mới là cái thực sự cần phải mua. Bạn tiêu tốn quá nhiều thời gian chỉ để tính ra nguyên liệu cần thiết? Với kế hoạch mua hàng của BAMBOO, số lượng nguyên liệu được tính dựa trên Định Mực Nguyên Vật Liệu

Kế Hoạch Yêu Cầu Nguyên Phụ Liệu (MRP)

Mua hàng không nên là một việc đợt tới phút chót khi mà số lượng nguyên liệu hết dần. Công cụ MRP của BAMBOO sẽ tính toán chính xác số lượng cần thiết để kịp thời đáp ứng thời gian sản xuất và vận chuyển. Bạn cũng có thể thêm thời gian huy động để biểu thời gian mua hàng thêm chính xác.

Tạo Đơn Mua Hàng theo cách mà bạn muốn

Quản lý một đơn mua hàng (đơn đặt hàng) không chỉ là cho bộ phận thu mua.
Tính năng làm việc như một băng chuyền kết nối bán hàng với nhà cung cấp.
Đơn mua hàng nên đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp.

Kết nối công việc giữa các phòng bàn

Đơn Bán Hàng và Đơn hàng Sản Xuất cơ bản là điểm bắt đầu để tạo ra một Đơn Mua Hàng. Kết nối chúng lại với nhau như là một ngọn gió thổi vào luồng công việc tích hợp.

Thiết lập tối ưu hóa biểu mẫu Đơn Mua Hàng

Bạn có thể thiết lập và quản lý đa dạng các mẫu in Đơn Mua Hàng theo quy định riêng cho từng nhà cung cấp.

Các lựa chọn email cho Đơn Mua Hàng

Đơn Mua Hàng tạo trong ECOUNT có thể gửi trực tiếp đến nhà cung cấp qua email và bạn có thể kiểm tra xem thư đã được nhận và được xác nhận chưa.

BAMBOO là câu trả lời.

Đừng lo lắng về sự khác biệt giữa số dư tồn kho thực tế và số dư tồn kho trên báo cáo.

Với BAMBOO, ngay khi bạn lưu phiếu nhập khi, tồn kho sẽ được cập nhật tự động ngay.

Theo dõi đơn hàng giữ và giao hàng
Phải kiểm tra số lượng đã nhập kho so với số lượng đặt hàng?
Đừng tốn thời gian! Bạn có thể tự động thực hiện nhập kho
và đồng thời so sánh với số lượng đặt hàng với BAMBOO ERP.
– Tìm hiểu có bao nhiêu hàng tồn kho đang chờ giao hàng
dựa trên số lượng đặt.
– Một khi nhận hàng, áp dụng đơn hàng ban đầu và tự động tính toán số lượng còn lại cần phải nhập
– Quản lý quy trình của đơn hàng thật dễ dàng với các trạng thái được phân loại.
Phân tích dữ liệu mua hàng tối ưu.
Cho một lần nhập kho, bạn cần phải kiểm tra nhiều việc.
Bạn cần báo cáo dành riêng cho nhân viên và cho giám đốc?
BAMBOO EPR sẽ tùy chỉnh các báo cáo theo người dùng và theo tình huống cụ thể.
– Tạo ra các báo cáo như quá trình mua hàng, xu hướng biến động tồn khi, hoặc tổng kết theo từng hàng hóa
dựa trên số lượng đặt.
– Bạn có thể thiết kế các mẫu báo cáo khác nhau để phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.
– Thiết lập quyền hạn cho từng người dùng để giảm thiểu sự khác biệt và tổn thất lợi nhuận.
Xây dựng lòng tin của đối tác với BAMBOO
BAMBOO sẽ giúp bạn theo theo dõi số tiền đến hạn thanh toán ngay khi bạn nhập một hóa đơn mua hàng.

Hệ thống quản lý công nợ

Tự động tạo ra chứng từ mua hàng và thanh toán dựa trên giá trị phải trả đến nhà cung cấp
Xử lý phiếu mua hàng hoặc đồng bộ dữ liệu với kế toán tự động
Nhập hoặc tải lên hóa đơn cùng lúc theo nhà cung cấp
Nhập liệu – Hóa đơn – Thanh toán; tất cả đều được xử lý trong cùng một màn hình

Các báo cáo công nợ đa dạng

Tìm kiếm phiếu mua hàng, hoặc chi tiết công nợ của một khoảng thời gian cụ thể theo nhà cung cấp hoặc theo nhân viên phụ trách
Tối ưu các báo cáo với các trường tùy chỉnh thêm để theo dõi công nợ theo nhà cung cấp và số tiền chưa xuất hóa đơn
Thiết lập các mẫu và quyền hạn đặc trưng cho từng báo cáo và nhân viên phụ trách

Tất cả thông tin bạn cần, mọi lúc và mọi nơi

Không cần cài đặt

BAMBOO tạo ra phần mềm ERP dịch vụ nền tảng web cho phép doanh nghiệp giám sát ở mọi nơi trên thế giới, chỉ cần có kết nối Internet. Ngay cả khi nhà máy ở trong nước hay nước ngoài, BAMBOO có thể giúp bạn quản lý nhà máy, xưởng tốt hơn bất kể vị trí

Ứng dụng điện thoại

Bạn có thể sử dụng các phân hệ có sẵn có trên điện thoại di động và tối ưu giống như sử dụng trên máy tính vậy. Chỉ cần dùng Ứng dụng di động là có tất cả.

Mọi lúc mọi nơi

BAMBOO có thể giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ mọi lúc, mọi nơi và cung cấp các phân hệ, menu và lựa chọn nhập liệu riêng của bạn. Tất cả dữ liệu nhập vào BAMBOO ERP sẽ được lưu trên các máy chủ bảo mật được giám sát bảo vệ chốn lại các nguy cơ bảo mật và thời gian chết.

Tất cả tính năng thay đổi
Chỉ có giá tính theo ngày tương đương một cốc trà đá là không thay đổi
Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi

Tất cả về MUA HÀNG trên BAMBOO
Đừng bỏ lỡ tính năng này. Xem ngay!

Yêu cầu báo giá

Kế hoạch mua

MRP(Lập KH yêu cầu nguyên phụ liệu)

Đơn mua hàng

Mua hàng

Quản lý phải trả