BAMBOO không dành cho báo cáo thuế

Nhưng dành cho quản lý theo dõi thực tế của doanh nghiệp..

Chương trình kế toán theo thời gian thực cho việc ra quyết định nhanh chóng.
Dữ liệu quan trọng nên được cung cấp đúng thời gian
để giúp đưa ra quyết định nhanh và hiệu quả nhất.

Báo cáo cập nhật
theo thời gian thực
với các lựa chọn tùy chỉnh

Người ra quyết định có thể kiểm tra tình
hình tài chính ngay tức thì mà không cần
chờ đợi nhân viên tạo báo cáo.

Phần mềm dùng trên web
với nền tảng đám mây
Sử dụng mọi lúc mọi nơi.

BAMBOO có thể truy cập bất cứ thiết
bị có kết nối internet. Không cần cài đặt.
Người dùng có thể truy cập các báo cáo
tài chính và kế toán mới nhất chỉ với vài
cú nhấp chuột

Quản lý nhanh hơn
thông qua
Ứng dụng điện thoại.

Người dung có thể quản lý kế toán và
thực hiện quyết định với Ứng dụng
BAMBOO trên điện thoại.

Không cần kiến thức kế toán
Không phải là chuyên viên Kế Toán? Không vấn đề gì cả!
Với BAMBOO bất kỳ ai cũng có thể quản lý kế toán tốt ngay cả khi không có chứng chỉ kế toán.
Quản lý kế toán thực tế bắt đầu từ gốc.

Để chứng từ kế toán chính xác, các dữ liệu như Bán Hàng, Mua Hàng, Sản Xuất,
Bảng Lương cũng cần phải được quản lý chung với nhau.

BAMBOO cung cấp tất cả tính năng đó mà không thêm phụ phí nào.

Tất cả tính năng thay đổi
Chỉ có giá 5k một ngày, chỉ bằng cốc trà đá là không thay đổi
Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi

Tất cả về KẾ TOÁN trên BAMBOO ERP
Đừng bỏ lỡ những tính năng này. Xem ngay!

Báo Cáo Cho Giám Đốc

Nhập Dữ Liệu Thật Dễ

Phải Thu, Phải Trả

Kiểm Soát Chi Phí/Giá Cả

Quản Lý Ngân Sách

Quản Lý Phát Sinh Giao Dịch

Tài Sản Cố Định

Thiết Lập Mã Số Kế Toán

Quản Lý Công Nợ

Quản Lý Hợp Đồng

Quản Lý Ngoại Tệ

Nền Tảng Web

Quản lý Giao Thương

Quản lý Dịch Vụ

Quản lý Chi Phí Công Tác