Hệ thống tài khoản kế toán và nguyên tắc hạch toán kép

Hệ thống tài khoản kế toán và nguyên tắc hạch toán kép là hai nội dung mà 1 kế toán viên cần tìm hiểu và nắm rõ. Hãy cùng tìm hiểu!

1, Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

  • Để đơn giản hóa việc ghi chép đối tượng kế toán phát sinh trong sổ kế toán. Bộ tài chính đã mã hóa những đối tượng ấy (gồm tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí) bằng Danh mục hệ thống tài khoản kế toán (DMHTTK). Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006
  • Bảng danh mục này được chia làm 9 loại từ tài khoản. Loại 1 đến tài khoản loại 9 bao gồm số hiệu và tên gọi của tài khoản. Chi tiết về các loại tài khoản được quy định như sau:

Hệ thống tài khoản kế toán: Tài khoản loại 1 là tài khoản bắt đầu bằng số 1:

  • Tài khoản 111: Tiền mặt
  • Và tài khoản 156: Hàng hóa

Hệ thống tài khoản kế toán: Tài khoản loại 2 là tài khoản bắt đầu bằng số 2:

  • Tài khoản 211: Tài sản cố định hữu hình

Từ đó có thể suy ra tương tự về ý nghĩa của các loại tài khoản còn lại.

2, Tìm hiểu về nguyên tắc hạch toán kế toán kép trong hệ thống tài khoản kế toán

  • Nguyên tắc hạch toán kế toán kép: một khi ghi nợ một tài khoản này. Thì sẽ phải ghi có một tài khoản khác, tức là sẽ không ghi đơn một tài khoản. Tổng số tiền ghi bên nợ phải bằng tổng số tiền ghi bên có.
  • Trước khi hạch toán sẽ tiến hành ghi nợ và ghi có của một tài khoản. Sau đó kế toán sẽ phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng ảnh hưởng ít nhất 2 tài khoản kế toán (bao gồm các tài khoản từ tài khoản loại 1 đến tài khoản loại 9), tài khoản nào ghi nợ và tài khoản nào ghi có

Hy vọng thông qua bài viết này. Các bạn có thể thấy được và hiểu được ý nghĩa của Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và nguyên tắc hạch toán kép trong kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.