Cách sử dụng tài khoản doanh thu hoạt động tài chính (TK 515) và chi phí hoạt động tài chính (TK 635)

Sử dụng tài khoản 511 và 635 là một trong các tài khoản hay gặp. Nhưng sử dụng tài khoản 511 và 635 như thế nào cho hợp lí, cho đúng. Thì các bạn có thể tham khảo ở bài viết này nhé.

Câu hỏi sử dụng tài khoản 511 và 635:

Cách sử dụng tài khoản doanh thu hoạt động tài chính (TK 515) và chi phí hoạt động tài chính (TK 635)?

Trả lời sử dụng tài khoản 511 và 635:

  1. Cách sử dụng tài khoản doanh thu tài chính (TK 515)

Doanh thu tài chính: là thu nhập từ việc chi cổ tức, thu nhập từ lãi tiền gửi. Thu nhập từ lãi cho vay (cho cho tổ chức, cá nhân vay), thu nhập từ việc nhận được cổ tức và lợi nhuận được chia … Chuyển nhượng vốn. Những khoản này không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DN. Mà là những khoản thu nhập đầu tư ngoài ngành

Sử dụng tài khoản 511 và 635 và tính chất của tài khoản 515

  1. Cách sử dụng tài khoản chi phí tài chính (TK635)

Ø Chi phí HĐ tài chính: là những khoản chi phí phát sinh từ các giao dịch. Liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính của DN: Ví dụ như chi phí tài chính phát sinh trong việc bán cổ phiếu, chi phí lãi vay ngân hàng, lãi vay của cá nhân, chuyển nhượng vốn sẽ phát sinh phần vốn chuyển nhượng, chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng, chênh lệch tỷ giá lỗ lúc thanh toán, chênh lệch tỷ giá lỗ lúc đánh giá lại cuối năm

Ø Tính chất của tài khoản và quy định hạch toán nợ và có của tài khoản 635

Lưu ý: Giải thích rõ về chiết khấu thanh toán mà cho khách hàng hưởng của Trường hợp 3 như sau:

Định nghĩa: Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được quy định trong hợp đồng

Chứng từ:
Người bán lập phiếu thu, người mua lập phiếu chi. Căn cứ vào phiếu thu, chi 2 bên hạch toán chiết khấu thanh toán như sau:

Bên bán: Căn cứ vào phiếu thu

Nợ 1111 (Tiền mặt);1121 (Tiền gửi ngân hàng)
Nợ TK 635: Chi phí tài chính
Có TK 131 (Phải thu khách hàng)

Bên mua: Căn cứ vào phiếu chi

Nợ TK 331 (Phải trả người bán)
Có TK 1111(Tiền mặt), 1121(Tiền gửi ngân hàng)
Có 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính là những vấn đề quan trọng trong mỗi doanh nghiệp mà các kế toán cần phải biết và nắm rõ. Đồng thời qua bài viết cũng giúp cho các bạn dân kế toán có cái nhìn khác đi về nghiệp vụ trong ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.