Nhiệm vụ Tính Lương không phải là Tính Toán,
mà là Hệ Thống Hóa

Phân loại phương pháp Tính Lương

Lương cứng, Lương biến đổi. Bất kỳ một cách tính lương nào đều có khả năng thực hiện

Tạo hệ thống bảng lương của riêng bạn

Đa dạng các khoản lương, phụ cấp và giảm trừ.
Tạo công thức lương của riêng bạn.

Nhiều Báo Cáo

Không chỉ tính toán Bảng Lương Mà con cung cấp nhiều báo cáo cho quản lý

Xem ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào
Phải in Phiếu Lương và gửi cho từng nhân viên?
Chỉ với một bấm chuột bạn có thể gửi tất cả chi tiết qua trực tuyến

Không cần phải
in Phiếu Lương ra giấy

Có thể gửi chi tiết Bảng Lương qua email

Có hệ thống bảng lương
(Cổng lương Userpay)

Mỗi nhân viên có thể đăng nhập vào để xem bảng lương của mình

Chấm công
theo nhân viên

Mỗi nhân viên có thể nhập chấm công như làm tăng ca và sẽ tự động đưa vào bảng lương

Quản Lý Chấm Công. Cần thiết nhưng không dễ
Làm tăng ca hay một khoản phụ cấp chi tiết có thể kết nối trực tiếp đến Bảng Lương.
Tính Năng Bảng Lương BAMBOO sẽ làm điều đó dễ dàng hơn.

Tất cả tính năng thay đổi

Chỉ có giá 1.000.000 tháng là không thay đổi

Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi

Tất cả về QUẢN LÝ KHO trên BAMBOO
Đừng bỏ lỡ tính năng này. Xem ngay!

Quản Lý Bảng Lương

Bảng Lương Trực Tuyến

Làm Thêm & Nghỉ Phép