Từ Báo Giá, Giao Hàng và Quản lý Công Nợ
Tối ưu lợi nhuận với quy trình quản lý quy chuẩn.

Hệ Thống Hóa Quản Lý Bán Hàng

Từ Báo Giá đến Giao Hàng,
Bạn có thể quản lý tất cả quy trình thật tinh gọn.

Đồng bộ từng bước
để tối thiểu việc nhập liệu trùng lặp

Gửi Báo Giá
In và gửi qua Email
Theo dõi Báo Giá.

Đồng bộ Báo Giá
Cổng Dịch Vụ Khách Hàng
Quản lý quá trình xử lý Đơn Bán Hàng.

Đồng bộ với Đơn Bán Hàng và Mua Hàng
Hóa Đơn Bán Hàng và các vấn đề liên

quan Yêu Cầu Thanh Toán
In và gửi qua Email.

Đồng bộ với Bán Hàng (Xuất Kho)
Đơn Giao Hàng / Giao Hàng
In và gửi qua Email.

Quản Lý Công Nợ và Đồng Bộ với Kế Toán

Sau bán hàng, quản lý công nợ – tiền thu từ khách hàng là rất cần thiết.

BAMBOO là giải pháp hoàn chỉnh, không chỉ đồng bộ với dữ liệu Bán Hàng với Kế Toán
mà còn cung cấp tất cả các tính năng cho doanh nghiệp.

Tự động ghi sổ Kế Toán.

Bán hàng tự động liên kết với kế toán

Quản Lý Công Nợ Dễ Dàng

Theo khách hàng? Theo nhân viên bán hàng? Đều thực hiện như bạn mong muốn.

Hạn Mức Tín Dụng và Nợ Xấu

Kiểm tra hạn mức nợ và nợ xấu ngay khi thực hiện đơn hàng

Vẫn dùng Excel để quản lý Mẫu In?
Bạn muốn tùy chỉnh mẫu in?
BAMBOO đem đến công cụ tùy chỉnh mẫu in như bạn muốn.

Yêu Cầu Thanh Toán Mặc Định

Thêm Thông Tin Khác

Tình Hình Bán Hàng Mặc Định

Thêm Người Phụ Trách Hoặc Kho

Giới hạn Sự Giới Hạn
Quá nhiều nhân viên bán hàng? Thường xuyên phải đi làm việc ở ngoài?
Phá vỡ sự giới hạn của Thời Gian/Không Gian/Người Dùng

Không Giới Hạn
Người Dùng

Không thêm bất cứ phụ phí nào.

Không Cài Đặt
100% Nền Web

Dùng ở bất nơi đâu chỉ với kết nối internet

Ứng Dụng
Trên Di Động

Không cần một chiếc máy tính, giờ đây bạn có thể làm mọi thứ chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Tất cả tính năng thay đổi
Chỉ có giá Bằng một cốc trà đá hàng ngày là không thay đổi
Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi

Tất cả về BÁN HÀNG trên BAMBOO
Đừng bỏ lỡ tính năng này. Xem ngay!

Các chứng từ bán hàng

Quản lý hạn mức tín dụng

Quản lý
báo giá

Quản lý
giao hàng

Quản lý đơn bán hàng

Quản lý sau bán hàng

Bán
hàng

Quản lý cửa hàng trực tuyến

Quản lý các tài khoản phải thu

Invoice/Packing
List

Quản lý
khách hàng

Kế hoạch
bán hàng